tiistai 11. joulukuuta 2012

21.12.2012 ja Avain henkiseen salaisuuteen !


Tulevaisuuteen liitetyt päivämäärät ovat ihmiselle haaste. On nimittäin niin, että ihminen alkaa silloin usein odottaa tulevaisuudelta jotakin; joko hyvää tai pahaa. Meille on kiusaus nähdä tämä hetki vähempänä kuin joku muu hetki. Kuitenkin nyt-hetki on arvokkainta, mitä meillä on.  

21.12.2012 on yksi päivämäärä, johon kollektiivinen tietoisuus on luonut ympäri maailman paljon odotuksia. Toiset odottavat maailmanlopun tulevan ja toiset odottavat uuden valon ajan alkavan Maan päällä. Ihmisen on oltava tarkkana tässä, koska ihmisen mielen luoma varjo (harha) pyrkii kääntämään ihmistä ulkoiseen sisäisen kustannuksella. Totuus (valo)  on kuitenkin aina ihmisessä sisäisesti. Päivämäärät ovat ulkopuolella ja siten ne eivät koskaan voi tuoda lopullista vastausta. Lopullinen vastaus tulee sisäpuolelta, jossa on olemassa kaikki ajat heti sekä myös ajattomuus.

Totuus onkin, että tulevaisuudessa ei ole mitään, minne meidän pitäisi mennä. Emme voi toteuttaa luomista tapahtuvaksi jossakin tulevaisuudessa. Luomista voi tapahtua vain nyt-hetkessä ja poistumalla siitä, me kerromme itselle, että tämä hetki ei ole arvokas, vaan arvo on jossakin muualla. 

Saamme käyttöömme ihmisen henkiset voimavarat, kun ne suunnataan nykyisyyteen. Ihmisen yksi tarkoitus onkin toteuttaa oma sisäinen henkisyytensä nyt-hetkessä, jossa hän luo oman todellisuutensa syvimmän itsensä kuvaksi. Jos odotukset ovat tulevaisuudessa, ihminen tulee pettymään, koska vain tämä hetki voi luoda todellisen ja pysyvän muutoksen. Ihminen liikkuu menneisyyden ja tulevaisuuden ajatuksissa pois tästä hetkestä eli Totuudesta ja silloin menetetään nyt-hetki, joka on Avain henkiseen salaisuuteen.

Valon aika on Nyt, ei tulevaisuudessa, eikä menneisyydessä. Sen jälkeen, kun tämä ajatus ymmärretään oikein, on aika alkaa tehdä valon tekoja nyt-hetkessä, jotta ajatus tulee todeksi myös fyysiselle tasolle.


Voimme aktivoida Nyt-hetken piilevät mahdollisuudet. Voimme tehdä matkan itseen, joka kertoo tämän hetken tärkeyden. Meidän kaikkien ihmisten sisällä oleva viisaus kertoo tässä hetkessä totuuden:  

Valon aika on heti, kun alat elämään sitä todeksi. Se voi alkaa tänään.


                                                                                                                   ***keskiviikko 4. heinäkuuta 2012

Tietoisuus -luennot tilauksesta


 Teen tietoisuus -luentoja tilaisuuksiin, seminaareihin ja pienryhmille yksityisesti. Aihealueena ovat ihmisen henkinen tehtävä, sielun matka, kuoleman jälkeinen elämä, intuitio, jälleensyntymä, henkimaailma, poikkeavat kokemukset (kummitukset, ufot jne) sekä metafysiikka yleisesti. Näiden aihealueiden teemoista on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista keskustelu-luentaa erikseen sopien.

Sovi tarkemmin ottamalla yhteyttä minuun henkilökohtaisesti pekkatamminen@hotmail.com


tiistai 17. huhtikuuta 2012

Seuraavassa yhteenvetoa siitä, mitä luentoni Ilon Liekki Festival tapahtumassa 6.6 Tampereella tulee käsittelemään:


Kosmiset Kansiot
-          Ihminen, avaruusolento ulottuvuuksien verkossa

Pohdin ihmisen elämää Maaplaneetalla ulottuvuus -teorian lävitse. Ihmisen tietoisuus on vaiheessa, jossa ajatus avautuu eri olemassaolotasojen ja ulottuvuuksien todellisuuksille. Kvanttifysiikan piirissähän tämä on jo todellisuutta. Useiden olemassaolotasojen tiedostaminen vie ihmisen lopulta täysin uudenlaiseen ajatteluun: Siinä ei enää langeta rajoittuneeseen ajatukseen siitä, että vieras älykäs elämä ei voisi päästä Maapallolle pitkien matkojen tai muiden avaruudellisten esteiden vuoksi. Siinä ymmärretään, että vieras älykäs elämä on aina ollut hyvin lähellä Maapalloa ja itse asiassa Maapallolla. Ihmisen vain täytyy päästä hieman oman olemassaolotasonsa sivuun ja se elämä löytyy.

Kun ihminen avautuu ajatukselle, että olemassaolon tasoja on useita, edetään ajatukseen eri olemassaolotasojen lukemattomista olennoista. Tänään valistuneet ajattelivat ja tiede pitää selvänä, että elämää on muuallakin. Osa tiedemiehistä ja valistuneista ajattelijoista pitää jo toteennäytettynä sitä, että tämä elämä vierailee planeetallamme. Tosin havaintomme näistä vierailuista voivat olla varsin puutteellisia. Onhan tietoisuutemmekin puutteellinen. Syy siihen, jos emme löydä muuta älykästä elämää, ei olekaan siis älykkään elämän puuttumisessa ja vaan omien havaintojemme rajoittuneisuudessa.

Kysymys maanulkopuolisen elämän todellisuudesta siis palautuu ihmiseen itseensä. Tietoisuutemme on jatkuvassa muutostilassa. Siten suhteemme olemassa olevaan todellisuuteen muuttuu myös koko ajan tietoisuustilamme myötä. Historia muistaa ajan, jolloin Maa oli kaiken keskipiste, kunnes Kopernikukset ja Galileot muuttivat kaiken ja tietoisuus asioista muuttui. Sama tapahtuu suhteessa elämään ja ulottuvuuksiin. Maapallon elämä ei ole ainutlaatuinen ilmiö, vaan elämää löytyy monesta olemassaolon tasosta. Vain tietoisuutemme voi sulkea tämän ikkunan, kunnes uudet galileot näyttävät, että se on vain pään pistämistä pensaaseen.

Jos siis koemme, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, olemme vain oman tietoisuutemme harhassa. Tietoisuus avaa ensin ajatuksen siitä, että emme ole yksin. Tämän se on jo Maapallolla yleisesti tehnyt. Tämän vaiheen jälkeen aukeaa ikkuna sille, että Maa on ollut ja on koko ajan myös muiden älykkäiden olentojen vierailujen kohde. Lopulta ihminen avaa kosmisen kansion kokonaan ja astuu tietoisuuteen, jossa voidaan alkaa tietoinen kommunikaatio muiden älykkäiden olentojen kanssa. Tämä on ihmiskunnan vääjäämätöntä tulevaisuutta.

Oma lukunsa on ihmisen henkinen perintö. Metafysiikka ja henkinen tiede kertoo, että ihmisen ydin on läpeensä henkinen. Siten ihmisen on myös ratkaistava suhde kuolemaan ja omaan sieluunsa. Metafyysinen perintö kertoo unen olevan ovi henkiseen maailmaan. Tämän oven sulkee joka-aamuinen herääminen uuteen päivään. Lopullisesti tämä ovi avataan kuolemassa. Silloin paljastuu lopullisesti, miten olemme henkisen ytimemme kautta jatkuvasti tekemisissä lukuisten henkisten olentojen kanssa. Metafyysinen totuus on, että ilman heitä ihmiselämä ei olisi edes mahdollinen.

Tutustu Ilon Leikin ensimmäiseen tapahtumaan ja festivaaliin yhdistyksen sivuilla:
www.ilonliekki.org

MUUTOS Luentoni alkaa JO kello 14.00