tiistai 17. huhtikuuta 2012

Seuraavassa yhteenvetoa siitä, mitä luentoni Ilon Liekki Festival tapahtumassa 6.6 Tampereella tulee käsittelemään:


Kosmiset Kansiot
-          Ihminen, avaruusolento ulottuvuuksien verkossa

Pohdin ihmisen elämää Maaplaneetalla ulottuvuus -teorian lävitse. Ihmisen tietoisuus on vaiheessa, jossa ajatus avautuu eri olemassaolotasojen ja ulottuvuuksien todellisuuksille. Kvanttifysiikan piirissähän tämä on jo todellisuutta. Useiden olemassaolotasojen tiedostaminen vie ihmisen lopulta täysin uudenlaiseen ajatteluun: Siinä ei enää langeta rajoittuneeseen ajatukseen siitä, että vieras älykäs elämä ei voisi päästä Maapallolle pitkien matkojen tai muiden avaruudellisten esteiden vuoksi. Siinä ymmärretään, että vieras älykäs elämä on aina ollut hyvin lähellä Maapalloa ja itse asiassa Maapallolla. Ihmisen vain täytyy päästä hieman oman olemassaolotasonsa sivuun ja se elämä löytyy.

Kun ihminen avautuu ajatukselle, että olemassaolon tasoja on useita, edetään ajatukseen eri olemassaolotasojen lukemattomista olennoista. Tänään valistuneet ajattelivat ja tiede pitää selvänä, että elämää on muuallakin. Osa tiedemiehistä ja valistuneista ajattelijoista pitää jo toteennäytettynä sitä, että tämä elämä vierailee planeetallamme. Tosin havaintomme näistä vierailuista voivat olla varsin puutteellisia. Onhan tietoisuutemmekin puutteellinen. Syy siihen, jos emme löydä muuta älykästä elämää, ei olekaan siis älykkään elämän puuttumisessa ja vaan omien havaintojemme rajoittuneisuudessa.

Kysymys maanulkopuolisen elämän todellisuudesta siis palautuu ihmiseen itseensä. Tietoisuutemme on jatkuvassa muutostilassa. Siten suhteemme olemassa olevaan todellisuuteen muuttuu myös koko ajan tietoisuustilamme myötä. Historia muistaa ajan, jolloin Maa oli kaiken keskipiste, kunnes Kopernikukset ja Galileot muuttivat kaiken ja tietoisuus asioista muuttui. Sama tapahtuu suhteessa elämään ja ulottuvuuksiin. Maapallon elämä ei ole ainutlaatuinen ilmiö, vaan elämää löytyy monesta olemassaolon tasosta. Vain tietoisuutemme voi sulkea tämän ikkunan, kunnes uudet galileot näyttävät, että se on vain pään pistämistä pensaaseen.

Jos siis koemme, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, olemme vain oman tietoisuutemme harhassa. Tietoisuus avaa ensin ajatuksen siitä, että emme ole yksin. Tämän se on jo Maapallolla yleisesti tehnyt. Tämän vaiheen jälkeen aukeaa ikkuna sille, että Maa on ollut ja on koko ajan myös muiden älykkäiden olentojen vierailujen kohde. Lopulta ihminen avaa kosmisen kansion kokonaan ja astuu tietoisuuteen, jossa voidaan alkaa tietoinen kommunikaatio muiden älykkäiden olentojen kanssa. Tämä on ihmiskunnan vääjäämätöntä tulevaisuutta.

Oma lukunsa on ihmisen henkinen perintö. Metafysiikka ja henkinen tiede kertoo, että ihmisen ydin on läpeensä henkinen. Siten ihmisen on myös ratkaistava suhde kuolemaan ja omaan sieluunsa. Metafyysinen perintö kertoo unen olevan ovi henkiseen maailmaan. Tämän oven sulkee joka-aamuinen herääminen uuteen päivään. Lopullisesti tämä ovi avataan kuolemassa. Silloin paljastuu lopullisesti, miten olemme henkisen ytimemme kautta jatkuvasti tekemisissä lukuisten henkisten olentojen kanssa. Metafyysinen totuus on, että ilman heitä ihmiselämä ei olisi edes mahdollinen.

Tutustu Ilon Leikin ensimmäiseen tapahtumaan ja festivaaliin yhdistyksen sivuilla:
www.ilonliekki.org

MUUTOS Luentoni alkaa JO kello 14.00