sunnuntai 19. huhtikuuta 2009

Ihmisen korkeammat kehot


Fyysinen on henkisen seuraus

Tämän päivän tiede samaistaa koko ihmisolennon aineelliseen näkyvään kehoon. Metafyyysinen tutkimus erottaa kuitenkin ihmisessä syvempiä olemuspuolia, joita nykytiede ei vielä ole löytänyt. Ihmisen näkyvä keho on vain ihmisen pinta ja ihmisolennon uloin kerros Tässä uloimmaisessa fyysisessä kehossa näkyvät ongelmat ja sairaudet näkyvät aina ensin ihmisen korkeimmissa olemuspuolissa.

Ihmisen fyysisen kehon yläpuolella on tämän eteerinen vastine. Tämän yläpuolella on astraalinen keho ja kaikkein korkeinta ihmisolemusta kutsutaan minäksi. Nämä olemuspuolet ovat sisäkkäin, mutta koska ne toimivat erilaisilla olemassaolon tasoilla, fyysisillä aisteilla voidaan havaita vain päällimmäinen materiaalinen keho. Eräät henkiset suuntaukset jakavat ihmisen useampaan osaan, jossa astraalisen kehon yläpuolella on useita korkeampia kehoja, kuten mentaalinen, kausaalinen, buddhinen keho jne. Käytän tässä kuitenkin em. nelijakoa.

Saamme omassa arkitodellisuudessamme jatkuvasti todisteita näistä korkeammista kehoista. On kuitenkin varsin vaikeaa alkaa havainnoida sellaista, jota ei edes tiedetä olevan olemassa ja siten nämä viitteet korkeammista kehoista menevät yleensä ohitsemme. Näin kyseiset arjen todisteet tulkitaan vain fyysisen ruumiin aiheuttamiksi tapahtumiksi tai sitten ne jäävät täysin ilman selitystä. 
 
Tiede on tänä päivänä ajautunut tutkimaan pelkästään fyysistä kehoa. Metafyysinen tutkimus kertoo, että sitä ei kuitenkaan voida täysin ymmärtää ennen kuin löydetään korkeammat kehovastineet. Fyysisessä kehossa ilmenevät tapahtumat kun ovat usein seurauksia ja oireita korkeammissa kehovastineissa tapahtuvista prosesseista. Siten korkeammat kehot määrittävät monelta osin fyysistä kehoamme.


Huumeet ja alkoholi 
 
Metafyysisen tutkimuksen mukaan erilaisilla huumaavilla viihdeaineilla, kuten alkoholilla ja huumeilla on syvä vaikutus ihmisen korkeampiin kehoihin. Voidaan miettiä erilaisten huumaavien aineiden alaisina suoritettujen tekojen syitä ja taustaa henkisesti tarkastellen. Varsin moni ihminen on tehnyt alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina asioita, jotka ihmetyttävät itseä aineen vaikutuksen mentyä ohi. Metafyysisesti tarkasteltuna tälle on omat syyynsä.
.
Kun ihminen käyttää huumaavia aineita niin paljon, että saadaan aikaan voimakas humalatila, ihmisen eteerinen ja astraalinen keho voi siirtyä osittain tai kokonaan paikaltaan. Tähän liittyy henkisesti ajatellen monenlaisia riskejä ja näin ihmisestä tulee varsin suojaton monella tavalla. On selvää, että koska ihminen ei enää täysin henkisesti ajatellen ole oman fyysisen kehonsa sisällä, ei hän myöskään voi vastata tämän toiminnasta, kuten normaalisti. 
 
Vaikka ihmisen fyysinen keho elää materian maailmassa, hänen korkeammat kehonsa ovat koko ajan henkisessä maailmassa. Elämme siis jatkuvasti normaalissa arjessamme fyysisen maailman lisäksi myös henkisessä maailmassa tiedostettiin se tai ei. Nämä henkiset eteeriset ja astraaliset maailmat ovat koko ajan fyysisen maailmamme kanssa sisäkkäin, vaikka vain fyysinen todellisuus näkyykin kehollisille aisteillemme. Aivan kuten fyysisen maailma on täynnä fyysisiä olentoja, kuten ihmisiä ja eläimiä, ovat nämä henkiset maailmat myös täynnä täynnä erilaisia niihin kuuluvia olentoja. Siten ihmisen fyysinen ympäristökin on täynnä erilaisia henkisiä olentoja, vaikka niitä ei fyysisin aistein havaittaisikaan. Näitä olentoja on sekä alempivärähtelyisiä että korkeampivärähtelyisiä ominaisuuksiltaan.

Metafyysinen tutkimus paljastaa, että riippuu täysin ihmisestä itsestään ja hänen ajatusmaailmastaan, millaisia henkisiä toisten tasojen olentoja hän vetää puoleensa. Normaalisti ihmisellä on eräänlainen suojaus kehonsa ympärillä, joka takaa sen, että ihminen on vain niiden olentojen läheisyydessä, joiden kuuluukin. Tämä suojaus kuitenkin rikkoutuu huumaavien voimakkaiden aineiden johdosta. Näin mahdollistuu se, että ihmisen auran sisälle voi päästä vaikuttamaan vieraita tekijöitä, voimia ja olentoja, joiden ei siellä kuuluisi lainkaan olla.

Ihmisen syrjäyttäminen

Kun ihmisen luonnollinen ja normaali terve elämä vetää puoleensa luonnostaan korkeampivärähtelyisiä olentoja henkisestä maailmasta, niin huumaavien aineiden käyttö vetää puoleensa alempivärähtelyisiä astraali- ja mentaaliolentoja. Nämä voivat pahimmassa tapauksessa päästä ihmisen kehon sisään. Näin kyseinen henkinen olento voi vaikuttaa ihmisen päätöksiin humalatilassa. Pahimmillaan nämä olennot voivat astraalisen kehon siirryttyä paikaltaan voimakkaan humalatilan tai huumetripin vuoksi kokonaan vallata koko ihmisen fyysisen kehon väliaikaisesti. Tässä tapahtuu ihmisen syrjäyttäminen. Tämä selittää monenlaiset persoonalle täysin käsittämättömät huumatussa tilassa tehdyt teot.

Ihminen on siis aamulla herätessään usein aivan oikeassa todetessaan, että en ikinä selvänä tekisi tuollaista. Tietämättään ihminen on saattanut antaa kehonsa väliaikaisesti mentaaliolennon haltuun ja on päässyt itse takaisin kehonsa täydelliseksi hallitsijaksi vasta huumaavan aineen vaikutuksen kadottua.
Ihmisellä on mukaan myös henkisten oppaidensa tuki ja turva, mutta ihminen voi myös valita astumisen näiden luota pois. Ihmisen vapaa tahto vaikuttaa niin, että nämä eivät voi estää sitä, minkä ihminen aiheuttaa vapaaehtoisen huuumauksen kautta. Kun ihminen valitsee suojaamattoman tilan rikkomalla selvän tietoisuutensa huumaavien aineiden kautta, hän ilmaisee myös henkisille tasoille, että tämä on hänen vapaa tahtonsa. 
 
Huumaavan tilan loputtua henkiset avustajamme pyrkivät jälleen saamaan henkisen kokonaisuutemme toimimaan normaalisti. Jokainen huumaava kokemus jättää henkisiin kehoihimme kuitenkin jälkiä ja korjaavat toimenpiteet ovat sitä suurempia, mitä useammin persoona huumaa itseään. Pahimmillaan huumaaminen on jatkunut jo niin kauan, että korjaavat toimenpiteet eivät enää palauta täysin ihmistä entiselleen ja seuraa krooninen sairastuminen.

Henkiset matkat unessa
Hengentiede kertoo, että ihmiselle on myös täysin normaalia tietyssä tilanteessa liikkua astraalisessa kehossaan fyysisen kehonsa ulkopuolelle. Tämä tilanne tapahtuu luonnollisesti jokaiselle ihmiselle, kun ihminen nukahtaa. Tämä on kuitenkin niin sanottu puhdas ja normaali kehosta poistuminen, jolloin ihmisellä suojaus pitää kaiken vieraan poissa henkisten kehojen sisältä.

Nukkuessaan ihminen vierailee luonnostaan henkisessä maailmassa, josta hän on kotoisin. Öiset matkat ja niillä tapahtuneet kohtaamiset sekoittuvat ihmisellä usein unikuvien sekaan. Kaikki unet eivät siten olekaan vain symboliikkaa tai eletyn arjen kertausta unitilassa, vaan joukossa on myös aivan todellisia matkoja henkiseen maailmaan. Ihminen voi vähitellen myös oppia erottamaan unistaan nämä todelliset matkat ja usein helpommin jos uni kirjoitetaan heti herättyä muistiin, silloin kun kokemukset ovat vielä tuoreita.

Ihmisen astraalinen keho liikkuu ihmisen nukahtaessa fyysisen kehon ulkopuolelle. Tästä johtuu mm. ns nytkähtäminen, jonka ihminen tuntee usein nukahtamishetkellä ja josta joskus myös herätään uudelleen. Jos ihminen tässä vaiheessa herää, astraalinen keho ei irtoakaan kehosta, vaan palaa fyysisen kehon yhteyteen siihen asti, kunnes ihminen nukahtaa.

Ihmisen nukahtaessa astraalinen keho liikkuu fyysisen kuoren ulkopuolelle, mutta riippuu ihmisen tietoisuudesta, kuinka syvälle se lähtee vaeltamaan henkiseen maailmaan. Jos ihmisen tietoisuus on vielä suppea eli henkistä ei vielä tiedosteta, jää astraalinen keho yleensä fyysisen kehon lähelle. Sen sijaan tiedostavalla sielulla astraalinen keho liikkuu laajasti henkimaailmassa kokien monenlaista ja oppien uutta palatakseen taas henkisten tahojen virkistämänä fyysiseen kehoon heräämisen hetkellä.

Pelon hallinta
 

Ennen kuin ihminen voi alkaa tehdä tietoisia matkoja henkiseen maailmaan, on tietysti tiedettävä, että tällainen on ylipäänsä mahdollista. Kun aletaan tajuta, että ihminen korkeampien kehojensa kautta saa vapaan ja rajoittamattoman matkustusvapauden koko universumissamme, alkaa myös tutkinta siitä, miten se voi tapahtua. Lopulta tiedostavalle sielulle selviää, että ihminen ei pääse kehonsa ulkopuolelle ainoastaan unessa, vaan tämä on mahdollista toteuttaa myös päivätajunnassa. Tällainen prosessi vaatii kuitenkin ensin huolellisen valmistautumisen. Ihmisen liikkuminen kehonsa ulkopuolelle liian aikaisin kun tuottaa enemmän ongelmia kuin hyötyjä.

Ihmisen on valmisteltava itsensä vähitellen kestämään henkinen maailma ja sen varsin erilaiset olosuhteet. Yksi keskeisempiä valmisteluprosesseja on pelon hallinta. Voimakkaat pelkoreaktiot henkisessä maailmassa vaikuttavat negatiivisesti koko tapahtumaan ja keskeyttävät nopeasti koko henkisen matkan. Syvästi koetut tunnepurkaukset voivat myös jättää jälkiä henkiseen kehoomme, joiden korjaaminen vie oman aikansa. Siksi ihmisen on harjoittettava pelon voittamista, jotta emme tunteinemme päästäisi itseä hallitsemattomiin pelon tiloihin vaeltaessamme henkisessä maailmassa.

Ihminen on kehityksessään vaiheessa, jossa tuntemattomaan reagoidaan ensin pelolla. Siksi kaikki outo ja uusi tuo ihmiselle pelon kokemuksen ja tämä on henkistä kehitystä estävä tekijä. Henkisillä tasoilla on paljon sellaista, mitä aineellisella tasolla ei ole ja olennot ja voimat ilmenevät siellä hyvin eri tavalla kuin maisessa arjessamme. Pelko kokonaisuudessaan on harhanomainen kokemus, joka ei enää tietoisella tasolla auta ihmistä mitenkään. Se ainoastaan keskeyttää tärkeät henkiset kokemukset. 

Kun henkinen olento pyrkii lähestymään ihmistä, kontakti katkeaa väistämättä, jos ihminen joutuu voimakkaan pelko-reaktion valtaan. Ihmisen pelkotilat on ihmisen itsenä luoma eräänlainen suojamekanismi vaiheessa, jossa intuitiota ei vielä osata käyttää. Pelon avulla ihminen kokee kykenevänsä välttämään tilanteita, joihin ei haluta joutua. Tietoisuuden kasvaessa intuitio korvaa täydellisesti tämän animaalisen pelkosignaalin. Tämä vanha pelkosignaali, josta joskus tietoisuutemme alhaisilla tasoilla koimme saavamme hyötyä, rajoittaa voimakkasti kaikkea henkistä kokemista. Mitä enemmän henkisiä ilmiöitä pelkäämme, sitä kauempana ne meistä pysyvät.

Metafyysinen tieto kuitenkin kertoo, että tätä henkisten tapahtumien ja kokemusten pelkoa voidaan jalostaa ja muuntaa niin, että huomaamme vähitellen pelon vaikutuksen olevan yhä vähäisempi. Tie tätä kohti on se, että meidän on alettava yhä suoremmin kohdata henkisiä ilmiöitä. Jos me ohitamme ne kauhuissamme, tavallaan jätämme kaiken ennalleen ja asiat eivät etene. Jos sen sijaan olemme valmiita yhä enemmän kohtaamaan henkisiä ilmiöitä, me vähä vähältä valmistelemme sitä tilaa, jossa voimme aloittaa täysin tietoisen henkisen maailman tutkimisen. Pelottavien asioiden kokeminen ja kohtaaminen on siten tie pois pelosta.

Ihmisen aikakone

Ymmärryksen lisääntyessä olemme valmiita kohtaamaan yhä enemmän. Tämä kaikki on valmennusta vaiheeseen, jossa henkinen tutkimustyö voi alkaa. Ihmisen siirtyessä tietoisesti henkiseen maailmaan, hän kohtaa henkisessä juuri sen, mitä hän itse vetää puoleensa. Henkisesti jalostunut ihminen kohtaa yleviä ja korkeatasoisia olentoja, paikkoja ja tapahtumia, mutta kaikki alhainen saa otteen siitä, mitä ihminen ei ole itsessään puhdistanut. Näin ihmisen on valmisteltava itsensä kaikilta osin valmiiksi kohtaamaan henkinen maailma. 
 
Eräällä henkisellä luennolla luennon pitäjä kertoi omista astraalisista matkoistaan ja koki erittäin negatiivisesti koko astraalisen maailman. Kertomukset olivat täynnä pelottavia kohtaamisia ja tapahtumia. Kyseinen henkilö ei selvästikään ollut tehnyt valmistelutyötä tarpeeksi huolellisesti ja siten matka johti alemmille astraalitasoille, jossa varmasti voidaan kohdata kaikkea epämiellyttävää. Ihmisestä itsestään riippuu, minne astraalinen matka suuntautuu. Jos olemme huolellisesti valmistaneet ja puhdistaneet itsemme, me ylitämme automaattisesti alemmat astraaliset tasot. Näin voimme aloittaa syvän tutkinnan tasoilta, joiden valtakunta on kiehtovuudessaan loputon.

Samalla kun ihminen kulkee arjessaan ja miettii, miten ihmeellisiä ovat science fiction -tarinat aikakoneesta, hän kuljettaa tällaista aikakonetta koko ajan mukanaan itsessään. On täysin itsestä kiinni, koska me pääsemme tämän aikakoneen ohjaimiin aivan tietoisesti. Varmaa on, että jokainen sen ennen pitkää tekee.
Me voimme kuitenkin joko hidastaa tai nopeuttaa tätä aikakoneen ruorin täydellistä haltuun ottamista. Aineellinen maailma on täynnä tapahtumia eli ”kokeita”, jotka valmistavat meitä kestämään henkisesti aikakoneen istuimen. Kun tajuamme tämän, me lopetamme näiden ”elämän testien” pakenemisen. Kun pelkoa pakenee, se kasvaa vain isommaksi, mutta kun kohtaa sen suoraan, se alkaa menettää tehoansa. Mitä muuta harha voisikaan! Lopulta ihmistä ei enää voi uhata mikään pelon hajottua täydellisesti harhan maailmaan.

julkaistu Hermeetikossa nro 8 2009 (päivtetty versio)