keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Uuden ajan tietoisuuden jäljillä


Kirjoittamani haastattelu Päivi Kaskimäestä ja Espoon Dipolin huhtikuisesta 2012 Nyt -konferenssista julkaistiin Ultra 2/2011 -lehdessä:
Suuren syklin päätös


2012 Nyt -konferenssi jatkaa uuden ajan tietoisuuden jäljittämistä. Konferenssista on kehittynyt puolivuosittain eri puolilla Suomea kiertävä tapahtuma, jossa perusviesti uudesta ajasta ja tietoisuudesta yhdistää vaihtuvia luennoitsijoita. Viime syyskuussa Tampereella järjestetty 2012-liikkeen ensimmäinen kokoontuminen oli menestys. Tällä kertaa ollaan Espoon Dipolissa 9. -10.4. 2011 ja ohjelman sisältö ja luennoitsijat ovat uusia. Konferenssin järjestää ”Team 2012” eli Päivi Kaskimäki, Riitta-Marja Gauffin ja Veli Martin Keitel.

Päivi Kaskimäki, mitä seminaari haluaa ihmisille kertoa?

- Elämme merkityksellisiä hetkiä, kun planeetta Maa saavuttaa 26.000 vuotta kestäneen pitkän syklin taitekohdan. Maya-kalenterin päättymiseen liittyvissä ennustuksissa nousevat usein esiin maailmanloppu ja tuho. Konferenssimme on tuomassa uutta ja raikasta näkemystä näihin aikansa eläneisiin näkemyksiin. On ymmärrettävä, että vanhat ennustukset on tehty silloisen tietoisuuden ja havaintomaailman kautta.

-Me nykyihmiset olemme saavuttaneet evoluutiossamme viimeisen 50 vuoden aikana tietoisuuden, jolla voimme nyt nähdä asiat uudesta perspektiivistä ja uudella ymmärryksellä. Konferenssimme on juhlistamassa uudistunutta tietoisuutta ja tuomassa valoa sekä lisäselvitystä siihen, millaiset huikeat mahdollisuudet meille jokaiselle Maan asukkaalle ovat avautumassa.

-Muinaiset temppelit ja pyramidit eri puolilla maailmaa nousevat uudenlaiseen merkitykseen tämän syklin päättyessä. Niiden avulla esi-isämme ovat pystyneet seuraamaan Maan liikettä ja näin laskemaan tärkeitä syklejä ja galaktisia rytmejä. Mayoilta perinnöksi jäivät tarkat kalenterit ja tieto pitkän syklin päättymisestä 21.12.2012. Nykyihmisen tietoisuudellamme voimme ymmärtää, että tämä on yhden aikakauden loppu ja että sitä seuraa uusi aikakausi. Näitä muutoksia ja tapahtumia me jokainen elämme ja tunnemme juuri nyt.

Supertietoisuuden aktivoituminen

Uuden ajan muutokset näyttäisivät siis koskettavan jokaista ihmistä planeetallamme. Mitä ihan tavallisen ihmisen arjessa lopulta muuttuu?

- Käynnissä on niin yksilön kuin planeettammekin tasolla vapautuminen vanhasta ja siirtyminen uuteen; uudenlaiseen supertietoisuuteen. Ihmisen alkuperäiset asetukset palautuvat tuoden mukanaan muistin siitä, millaisia taitoja ja kykyjä me kukin omistamme. Ennen yliluonnollisiksi luokitellut taidot alkavat aktivoitua ja niiden tietoinen käyttö arjen tekemisissä alkaa pikkuhiljaa olla hyvinkin luonnollista.

- Tämä tietoisuus tuo mukanaan myös todellisen ymmärryksen ihmisen alkuperäisestä vapaudesta. Länsimaisessa sivistysvaltiossa me koemme elävämme hyvinkin vapaana ja itsenäisenä. Kun tarkkailemme elinympäristöämme, huomaamme että todellinen vapaus on melkoinen harha. Meitä ohjaavat kalenterit, tehokkuuteen perustuva teollinen aikakäsitys, raha ja yleiset moraalikäsitykset tai uskonnolliset traditiot. Tunnekenttämme on ollut väylä, jota pitkin meidät on saatu uskomaan monia asioita todeksi ja luulemaan, että olemme vapaita. Todellisuudessa olemme olleet osa massaa, joka on liikkunut yleisen mielipiteen ja tapojen orjana kuin huomaamatta.

- Todellinen tietoisuus avaa meidät näkemään asiat sellaisina kuin ne oikeasti ovat. Alamme nähdä, että kaikki ei olekaan sitä, miltä näyttää. Olemme antaneet vapautemme ja sitä kautta oman voimamme kokonaan tai osittain pois. Nyt on aika palauttaa oma voima ja vapaus ja alkaa tietoisesti käyttää omia taitojaan oman elämän uudistamiseen sellaiseksi, että siihen pääsee syntymään rauha, rakkaus ja omaehtoinen yhteisöllisyys. On aika ilmentää todellista vapaata tahtoa ja omaa luomisvoimaa. On aika kuunnella omaa luonnollista rytmiä ja sisäistä intuition sykettä. Se johdattaa meidät oikeaan paikkaan juuri oikeaan aikaan vastaanottamaan itselle vain parasta.


Konferenssi huipentuu 2012-kosmokonserttiin


Viikonlopun molemmat päivät päättyvät konserttiin. Lauantai-illan ”kosmokonsertti” perustuu saksalaisen, nykyään Ranskassa asuvan, Dietrich Gümbelin kosmoterapia-käsitteelle. Konsertissa käydään läpi seitsemän aistia musiikin ja performanssin keinoin unohtamatta ottaa yleisöä mukaan. Musiikki perustuu pitkälti improvisoinnille, joten konsertti muotoutuu lopullisesti vasta itse esityksessä. Sunnuntain puolituntinen konsertti koostuu perinteisemmistä lauluesityksistä, ilman laserefektejä.

Mukana konsertissa ovat myös Kirsi Ranto (vuoden 1998 tangokuningatar), Markojuhani Rautavaara, mestariviulisti Henrik Perelló, laulaja-tanssija Tuuli Nenonen ja taiteilija-kouluttaja Veli Martin Keitel. Tilaisuudessa nähdään Hessu Laaksosen laservalot, joita uusimman teknologian avulla ohjataan luomaan konsertille sopiva valo- ja värimaisema. Dietrich Gümbel pitää lauantaina myös kosmoterapiaan liittyvän esitelmän yhdessä Veli-Martin Keitelin kanssa.

Tapahtumassa luennoivat myös Suomessa jo tutuksi tulleet intiaanivanhin Rainbow Eagle (henkilökohtainen henkisyys ja kosmiset ystävät), kouluttaja ja hoitaja Katja Holopainen (kristallilapset) sekä tunnettu astrologi Seppo Tanhua (astrologian mahdollisuudet muutoksen ajassa).Dr. Jose Argüelles (USA-Australia)


2012 Nyt -konferenssin kummisetänä ja suojelijana on Dr. Jose Argüelles. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja tutkimuksistaan liittyen maya-kalentereihin ja heidän korkeakulttuurinsa viisauteen. Hän on ollut ensimmäisten joukossa nostamassa esiin vuoden 2012 merkityksiä ja on yksi tunnetuimpia maya-tutkijoita maailmanlaajuisesti. 13 kuun kalenteri, moderni kalenteri luonnollisen ajan rytmiin, on Argüellesin alulle laittama. Jo sadat tuhannet ihmiset seuraavat sitä ympäri maailmaa. Argüelles tekee videoesitelmän erityisesti Espoon konferenssia varten. Luennon tarkka otsikko on vielä auki, mutta se on jatkoa hänen pitämälleen esitelmälle Tampereella, jossa aiheena oli siirtyminen globaaliin tietoisuuskenttään.


Marjut Moisala, luento: Tietoisuuden spiraali Atlantikselta nykyhetkeen.


Miksi spiraali?

”Hyvinvointiyrittäjänä tapaan paljon asiakkaita, joilla on tarve selvittää jotakin “aiempaan” tai paremminkin samanaikaiseen inkarnaatioonsa liittyvää. Olen havainnut, että niistä monista eri mahdollisuuksista ns. edellisten elämien suhteen on vain muutama elämäntarina, joka vaikuttaa voimallisemmin aina kussakin ajassa. Tuon nimenomaisen inkarnaation voidaan sanoa olevan ikään kuin samalla tasolla tietoisuuden spiraalilla kuin missä henkilö juuri nyt on. Siten tuon inkarnaation värähtelytaajuus on jollakin tapaa samanlainen kuin nykyhetkessä koetut elämänkokemukset.

Ikivanha teosofinenkin oppi kertoo, että olimme alun perin henkisesti ajatellen “kotona” ja taajuutemme oli korkea valon taajuus. Vähitellen sielun lähtiessä kokemaan yhä raskaampia energian tasoja tapahtui alaspäin painuminen tietoisuuden spiraalilla. Unohdimme yhä enemmän keitä todella olemme.

Kokemukseni mukaan yhä useammat ihmiset juuri tässä hetkessä lähestyessämme vuotta 2012 ovat palaamassa omalla tietoisuuden spiraalillaan korkeammille valon taajuuksille. Näin ollen myös vanhat elämänkokemukset muinaisessa kulttuureissa kuten Atlantiksella ja Egyptin varhaisvaiheissa palaavat jälleen tietoisuuteen luonnollisesti. Olemme palaamassa kotiin Henkeen, ja vaikkapa Atlantis tai jokin muu meille tärkeä elämänkokemus voi olla porttimme tuohon oman Korkeamman Minuutemme ja sitten myös Henkemme valtakuntaan.

Kun olemme matkanneet vuoteen 2012 ja sen ohi, toivon mukaan värähtelytaajuutemme kollektiivisestikin nousee sinne Atlantiksen alkuvaiheiden Kultaisen ajan tasolle. Kuitenkin nyt, ennen sitä, meidän on tässäkin ajassa kohdattava myös Atlantiksen loppuvaiheiden tunnelma. Oman kokemukseni mukaan elämänmeno ja tunnelma on tässä ajassa paljolti samanlainen kuin se oli Atlantiksen loppuvaiheiden aikana. Luonto reagoi, mutta haluammeko me kuulla? Muisto Atlantiksesta on henkivakuutuksemme tässä ajassa ja samalla se on paluulippu kotiinpaluun junaan. Osaammehan tällä kertaa valita toisin, kunnioittaa toisiamme, Itseämme ja Äitiämme maata?”


Francis Xavier Aloisio ( Malta), luento: 2012 ja Maltan temppeleiden merkitys.
Maltan historia ja esihistorialliset temppelit


Maltan saaret ja Gozo sijaitsevat keskellä välimerta. Ne ovat olleet kohtauspaikkana monelle sivilisaatiolle, samalla yhdistäen esihistoriallisen menneisyyden nykypäivään. Malta on pieni saari, jonka pinta-ala on vain noin 320 neliökilometriä, mutta minkä se häviää koossa, se voittaa ikiaikaisuudellaan. Maltalla sijaitsee enemmän kuin viisikymmentä esihistoriallista temppeliä, kattaen ajanjaksot Lemurialta Atlantiksen sivilisaatioon.

- Ketkä rakensivat nämä majesteettiset rakennukset?
- Miksi niitä on niin paljon näillä saarilla ja pienellä alueella?
- Mikä oli niiden todellinen merkitys?
Temppeleiden merkitys oli ladata jumalaista tietoisuutta Maahan. Ne sijaitsevat korkeavärähteisten sähkömagneettisten energialinjojen kohdilla. Malta oli alun alkaen valtavan kokoinen globaali voimalaitos ja samalla myös kosmisen yhteydenpidon keskus. Se on tietoisuuden varasto.

Nämä temppelit ja niiden energiat ovat olleet hiljentyneinä Atlantiksen tuhosta asti. Malta ja sen temppelit tulevat jälleen toimimaan portaaleina, kun uuden ajan korkean potentiaalin energiat alkavat virrata niiden kautta maahan. Uuden ajan indigolapset tulevat olemaan myös merkittävässä roolissa saattaessaan meidät seuraavalle tietoisuuden tasolle, viidenteen ulottuvuuteen.

Francis Xavier Aloisio syntyi Maltan saarella mutta on viettänyt yli puolet elämästään ulkomailla. Ensin hän asui Perussa lähetystyötä tekevänä pappina. Hän muutti Englantiin, jossa hän lopulta erosi kirkosta. Hän on työskennellyt monissa sosiaalisissa projekteissa ja niiden vastuullisena vetäjänä.
Ulkomailla ollessaan hän oppi arvostamaan oman kotimaansa historiaa ja kulttuuria. Palattuaan kotimaahansa hänellä oli suuri tarve löytää tapa, jolla nostaa esiin Maltan rikas, esihistoriallinen kulttuuri. Ensin hän viimeisteli sarjan maalauksia, jotka kuvaavat Maltan matkaa historiansa läpi. Seuraavaksi hän aloitti omat tutkimuksensa Maltan temppeleissä ja kirjoitti niistä trilogian.

Francis opastaa tänään ihmisiä tutustumaan pyhiin paikkoihin temppelien kiertoretkillä Maltalla ja Gozossa. Hän vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa.

Jani Kuusela, Luento: Tietoisuuden muutos suomalaisessa politiikassa

”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä”, totesi Mahatma Gandhi aikoinaan. Nyt kun väistämättä elämme uuden aikakauden kynnyksellä, tulevat nuo sanat yhä laajempaa ihmisrintamaa kohti. Ensisijaisesti muutos kohdistuu tietoisuuteen – siihen että löydämme Kristus-valon tai lampun itsestämme. Se on hätkähdyttävä, henkinen herääminen, jossa koko vanha egokeskeinen maailmankuvamme romuttuu. Sen takaa tai alta paljastuu uusi tietoisuus, jossa me kaikki olemme yhtä. Onhan se melko järisyttävä juttu sen jälkeen, kun on aiemmin luullut olevansa vain se pieni, erillinen minä (ego), jonka olemassa ololle kaikki muut "minät" ovat uhka.
Muutos tapahtuu väistämättä myös muilla ihmiselämän osa-alueilla. Se tulee mullistamaan myös politiikan. Neale Donald Walsch kirjoittaa: ”Tunnustaessamme, että olemme kaikki aidosti YHTÄ, uskon meidän yhteiskuntana luovan uuden tavan päättää asioista. Käyttöön otetaan uusia demokratian muotoja, kuten alueellinen tai koko maan kattava suora kansanäänestys.” Saksalainen suoran demokratian puolestapuhuja Johannes Stuttgen sanoo: ”Suora demokratia on ihmisten yhdessä luoma, uusi yhteiselämän muoto, jossa jokainen ihminen kantaa itse vastuuta, eikä siirrä sitä edustuksellisille elimille, kuten parlamentille ja hallitukselle. Kyseessä on evoluution seuraava, korkeampi aste”, hän toteaa. Diana Cooper kuvaa myös kirjassaan 2012, kuinka kansanvalta tulee lisääntymään maanpäällä sitä mukaa, kun ihmisten värähtelytaajuus kohoaa.

Nyt kun ihmisyksilöt laajana rintamana ovat saavuttamassa uuden tietoisuuden, jossa he oivaltavat olevansa yhtä sekä toistensa että koko luomakunnan kanssa, tarvitsemme uudenlaisen poliittisen vallankumouksen. Myös Suomessa täytyy tulevien vaalien raivata tietä suoralle demokratialle ja kansanvallalle, joka on yksi osa tietoisuuden heräämistä. Tämän kehityksen puolesta puhuu myös uusi suomalainen kansanliike ja puolue nimeltä Muutos 2011.

Vaikka Suomen tasavallassa vallan tulisi jakautua tasan, silti valta siirtyy koko ajan pyramidin kärkeen yhä pienemmälle ja pienemmälle eliittijoukolle. Käytännössä tavallisella rivikansalaisella ei ole juurikaan valtaa. Suora demokratia kääntää nykyiset valtasuhteet ympäri. Valta laskeutuu pyramidin huipulta pyramidin pohjalle. Jokainen henkinen ihminen tuo mukanaan poliittiseen muutokseen lisää henkisyyttä. Pääasia on, että näemme suoran kansanvallan tarkoituksellisuuden matkalla kohti uutta aikaa ja uutta ihmisyyttä.

Lisää konferenssista löytyy internetin sivuilta: www.2012nyt.net