lauantai 2. maaliskuuta 2013

Intuition herääminen 

 


Intuitio on ihmisen yhteys henkeen ja omaan korkeampaan itseen. Intutio aktivoituu ihmisessä vähitellen henkisen heräämisen myötä. Intuition ääni on alussa heikko ja ihminen ei erota tätä ääntä oman mielensä ja persoonansa ajatuksista. Tässä vaiheessa ihminen epäilee koko intuition olemassaoloa. Ihmisen täytyy siten ensin löytää ja tietää, että intuitio on olemassa. Vasta sen jälkeen alkaa kokeilut seurata intuition ääntä. 


 Intuitio tulee ihmisen korkeimmasta keskuksesta ja siten sen ääni palvelee kokonaisempia tarkoitusperiä. Intuitio tietää enemmän kuin ihmisen pintatodellisuus, joka ei muista välttämättä oman sielunsa matkaa. Intuitio tulee ihmisen ajattomasta osasta nähden sen, mistä ihmisen sielu on tullut ja minne se on menossa.

Intuition ääni voi olla tietoa, tunnetta, vaistoa tai sisäistä puhetta. Intuitio voi olla elämämme tärkein opas. Se voi johdattaa meidät oikean työn äärelle ja oikeiden ihmisten seuraan. Intuitio ohjaa siten meitä normaaleissa arkisissa valinnoissa. Jokaisen ihmisen intuitio toimii yhtä varmasti ja tehokkaasti. Ainoastaan ihmisten pintatajunnan esteet vaihtelevat. Jollakin maailmankuva on muodostunut sellaiseksi, että intuitio hukkuu ihmisten omien ajatusten alle.


 Ihmisen on ennen muita kuunneltava itseään. Suurin viisaus on kertomassa ihmiselle, että hän tietää oman matkansa tarkoituksen sekä sen, mihin suuntaan hänen on kuljettava. Intuitio odottaa ihmisessä omaa aikaansa ja sitä hetkeä, jolloin ihminen luottaa sisäiseen ohjaukseensa. Intuitio odottaa yhteistyötä kanssamme. Siten ihmisen yksi tehtävä maisella matkallaan onkin valjastaa oma maailmankuva ja mieli yhteistyöhön tämän ihmisessä piilevän viisaan ja ajattoman voiman kanssa.

Intuition valinta tuntuu hyvältä joka solussa. Ihminen tunnistaa ennen kaikkea oman hyvinvointinsa kautta, milloin hän on oman intuitionsa jäljillä. Intuition seuraaminen tuo aina kaikkein kokonaisvaltaisimman hyödyn ihmiselle. Intuition valinnat tuovat mahdollisuuksia ja laajentavat näköaloja. Jos ihminen on tehnyt valinnan, jota oma intuitio ei tue, ihminen tuntee tämän, jos hän keskittyy kuuntelemaan itseään. 


Maailmassa on monenlaisia virtauksia ja ennen kuin antaudumme niiden valtaan, meidän pitää kysyä, onko tämä minun sieluni virtaus. Normaalisti ihminen valitsee elämänsä varrella myös asioita, joita intuitio ei tue. Tässä harjoitellaan intuition äänen seuraamista. Sisäisten riitasointujen lisäännyttyä, intuitio odottaa ihmisen löytävän oman polkunsa. Jokaisella tällainen polku on. Jos tietää, että on olemassa oma tie, on jo paljon helpompaa etsiä sitä. Se löydetään rauhoittumalla ja kuuntelemalla omaa sisintä.