lauantai 2. maaliskuuta 2013

Miksi karman laki on olemassa? 

 

Karma on syyn ja seurauksen laki, jonka tarkoitus on ohjata ihmistä. Siten karma on työkalu henkiselle ihmiselle. Karman laki on olemassa suuntaamassa ihmisen toimintaa kohti yhä syvempää intutition ideaalia. Kun ihminen on vielä tietoisuudessa, jossa toimitaan karkean egoistisista lähtökohdista, ei yleensä olla edes tietoisia tällaisen henkisen lain olemassaolosta. Kun persoona tulee tietoiseksi karman laista, hän alkaa kiinnittää huomiota oman toimintansa seurauksiin. Hän alkaa myös nähdä karman laina toiminnan vähitellen omassa elämässään. Samalla hänen intuitionsa viisaus alkaa toimia yhä selkeämmin.

Ihmisen on tultava tietoiseksi karman lain toiminnasta. Näin hän ei enää ole vain tämän lain vaikutuspiirissä, vaan ymmärtää karman laina toimintaperiaatteita. Siten hän voi löytää myös avaimen karman lain muokkaamiseen itselle suotuisammaksi. Tietoisuus ratkaiseen tämän kysymyksen. Mitä tietoisempia olemme karman lain viisaudesta, sitä kiitollisempia olemme tämän lain olemassaolosta.

Ihminen itse aktivoi karman lain elämäänsä maailmaan tullessaan. Ihminen itse myös järjestää elämänsä koko ajan yhä paremmin vastaamaan tämän lain vaatimuksia. Jos teemme ajattelemattomia muille negatiivisia seurauksia aiheuttavia tekoja, meidän on nähtävä seuraukset omassa elämässämme. Karman laki siis toimii, jotta tulisimme tietoiseksi siitä. Positiivisesti vaikuttavat ajatukset ja teot avaavat tietä edessämme ja saamme oivalluksen, että me itse voimme luoda oman tiemme hedelmälliseksi. 

On olemassa hetki, jolloin ihminen näkee selkeästi oman karmallisen tilanteensa. Vähitellen hän nousee myös itse tietoisemmin määrittämään tämän lain toimintaa elämässään. Lopulta, kun oikea aika on, ihminen nousee myös tämän lain yläpuolelle. Silloin hän näkee, että karman lain puuttuminen merkitsisi kaaosta maailmassamme. Mitä tietoisempia olemme tästä älykkäästä työkalusta, sitä enemmän voimme sitä hyodyntää.

Jossakin vaiheessa jokainen sielu alkaa havaita karman lain toimintaa omassa arjessaan. Ihminen kohtaa kaikkialla itsensä, omat tekonsa ja ajatuksensa.Tämä perustuu maalliseen elämään asetettuun viisauteen, että saamme juuri oikeaita tapahtumia eteemme. 

Karman laki onkin henkisen maailman työkalu tuoda henkisen maailman järjestys ihmisen maalliseen elämään. Kun ihmisen tietoisuus tavoittaa tämän lain toiminnan täydesti ja ymmärtää sen tarkoituksen, hän tajuaa henkisen elämän määrittävän elämäänsä täydesti. Saan siis juuri sen mitä tarvitsen. Asia, jota en vielä oivalla, tulee yhä uudestaan eteeni, jotta voin oivaltaa sen. Karma auttaa minua näin ja vie minut lopulta juuri sinne, minne minun kuuluukin mennä.

Olemme karman lain alaisia maailmassa, koska meidän täytyy tulla tietoiseksi omista ajatuksistamme ja teoistamme sekä niiden vaikutuksista. Siksi niiden täytyy ilmetä omassa elämässämme. 

Maailmasta voidaan nähdä, että karman lakia ja sen toimintaa ei vielä tiedosteta kovin laajasti ja syvästi ihmiskunnassa. Siksi maailma näyttää usein kaaokselta. Kuitenkin jokainen on tekemisissä oman luomansa todellisuuden kanssa, jonka karma on viisaasti tuonut hänen eteensä. Näennäisen kaaoksen takana on universaalinen järjestys. Ja karma on vain tämän järjestyksen toimeenpano-väline.

Karman lain liittymisestä ihmisen elämään on tietoisten ihmisten keskuudessa tiedetty läpi ihmisen historian. Raamatussa kohta "Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." (Gal. 6:7) viittaa esimerkiksi tähän lakiin. Lopulta karma ohjaa ihmistä löytämään intuition viisauden ihmisestä itsestään. Karma on jälleeensyntymisen ohella toinen keskeisistä ihmisen elämää määrittävistä kokonaisuuksista.