lauantai 2. maaliskuuta 2013

Selvänäkö ja chakrat 

 

Selvänäkö perustuu intuition ja chakrojen aktivoitumiseen. Kyseinen kyky ilmenee eri tavoilla yksilön mukaan. Joku näkee asiat muotojen, värien ja visuaalisuuden kautta. Toinen ihminen tuntee ja tiedostaa asioita energioina pystyen lukemaan ihmisen henkistä kenttää. Kolmas ihminen tiedostaa ajatusmuotoina ihmisen sielullisen tilan. Koska jokainen ihminen omistaa tämän kyvyn, ei kyse ole mistään ihmeestä, vaan ihmisessä piilevien henkisten aistielimien aktivoitumisesta. Me voimme kaikki aktivoida omia henkisiä kykyjämme, joista selvänäkö on vain yksi.

hmisellä on 7 pää-chakrakeskusta, joita voidaan nimittää henkisiksi aistielimiksi. Näiden oikeanlainen puhdas toiminta on pysyvän selvänäön aktivoitumisen perusta. On olemassa fysikaalisia aineita, jotka voivat haitata chakrojen toimintaa, jolloin myös kyseiset aistielimet häiriintyvät. Nämä henkistä toimintaa vääristävät aineet synnyttävät riippuvuuksia, koska kehon tottuessa niihin, keho kuin ”vaatii niitä lisää”. Siksi henkistä etsivän ihmisen on tunnistettava aineet, jotka estävät henkisen tien aktivoitumista. Näitä aineita ovat mm. alkoholi, huumeet ja riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet.

 Koska ihminen on syvimmältä olemukseltaan läpeensä henkinen olento, jokainen ihminen tuntee negatiivisuutta aineriippuvuuksista. Siksi mikään fyysinen aine ei voi koskaan viedä ihmistä lähemmäksi henkisiä päämääriä. Shamaanit, jotka tarvitsivat sieniä tai huumaavia aineita henkisen portin avaamiseen, olivat vasta matkalla henkisesti pysyvään chakrakeskusten aktivointiin. Määrättyjä henkisiä portteja voidaan kyllä väliaikaisesti avata tiettyjen tietoisuutta muuttavien aineiden avulla, mutta ihmisen henkinen kokonaisuus kärsii tästä. Kun aineen vaikutus lakkaa, henkinen ovi menee yhä tiukemmin kiinni.

 Ihminen valmistuu juuri oikealla ajallaan sielun suunnitelmansa mukaan sisäisten henkisten kykyjensä aktivoimiseen. On ensin puhdistettava omat elämäntavat vapaaksi aineriippuvuuksista ja sen jälkeen rauhallisesti odotettava aikaa, jolloin ohjaavat voimat avaavat henkisen oven. Jos ihminen avaa henkisiä portteja liian aikaisin pakottamalla erilaisten fyysisten aineiden kautta, hän altistuu vääristyneille energioille. Ne vievät ihmisen oikeanlaista henkistä edistystä taaksepäin ja voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

 Henkinen maailma, jonka kanssa etsijä joutuu tekemisiin on monimuotoinen. Suorassa kontaktissa henkiseen maailmaan on kyettävä sekä sulkemaan haitallisia energioita pois sekä ottamaan vastaan ravitsevia energioita. Siksi oikeanlainen selvänäkö perustuu aina pysyvyyteen ja puhtauteen yksilön omassa arjessa. Näin etsijä luo kyvyn ja suojan haitallisia energioita vastaan.

 Tällaista henkistä suojaa ei ole näkijällä, joka avaa henkisiä ovia pakottamalla erilaisten fyysisten tietoisuutta muuttavien aineiden kautta. Siksi nämä haitalliset energiat pääsevät häiritsemään yksilön toimintaa. Jokainen fysikaalisia aineita avukseen tarvitseva etsijä tulee huomaamaan ennen pitkää, että hänen on palattava alkupisteeseen päästääkseen rasittavista haitallisista energioista eroon. Ainoa tie on puhdistuminen tietoisuutta muuttavista aineista.

 Pysyvä selvänäkö saavutetaankin vain täysin vapaana aineriippuvuuksista. Henkinen ovi aukeaa silloin luonnollisesti omien henkisten ajatusmuotojen kautta ilman fysikaalisia aineapuja. Luottamus siihen, että ihmiselle avataan henkiset ovet juuri oikeaan aikaan, on tärkeää.